Διαταγμα σε σχεση με το ΦΠΑ, μειωνοντας τον μειωμενο συντελεστη ΦΠΑ από 9% σε 5%.

Στις 23 Ιουνίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει νέο

Διάταγμα σε σχέση με το ΦΠΑ, μειώνοντας  τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% στους τομείς των τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων και εστίασης καθώς και της μεταφοράς επιβατών στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. Η μείωση του συντελεστή για τις υπηρεσίες αυτές θα εφαρμοστεί για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2021.

Σε σχέση με την μείωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ αναφέρουμε τα εξής:

  • Η αλλαγή αφορά μόνο τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Ø  Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών.

Ø  Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης.

Ø  Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά και υπεραστικά λεωφορεία.

Οι πιο πάνω υπηρεσίες θα φορολογούνται με 5% αντί 9%.

  • Με βάση τους γενικούς κανόνες, ο συντελεστής ΦΠΑ που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε συναλλαγή είναι αυτός σε ισχύ την ημέρα έκδοσης τιμολογίου ή πληρωμής από τον πελάτη (όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα).
  • Παρόλα αυτά, οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 55 της περί Φ.Π.Α Νομοθεσίας μπορούν να εφαρμοστούν ως ακολούθως:

Ø  Στην περίπτωση όπου η παροχή της υπηρεσίας γίνεται πριν την αλλαγή του συντελεστή ενώ η έκδοση του τιμολογίου γίνεται μετά την αλλαγή του συντελεστή (αλλά εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας) επιβάλλεται ο νέος συντελεστής εκτός αν γίνει επιλογή φορολόγησης με τον παλιό συντελεστή.

Ø  Στην περίπτωση όπου η παροχή της υπηρεσίας γίνεται μετά την αλλαγή του συντελεστή αλλά στάλθηκε το τιμολόγιο ή λήφθηκε πληρωμή από τον πελάτη πριν την αλλαγή του συντελεστή τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο νέος συντελεστής 5%.

Ø  Αν λήφθηκε προκαταβολή πριν την αλλαγή του συντελεστή και η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε  ή/και το συνολικό τιμολόγιο εκδόθηκε μετά την αλλαγή του συντελεστή, τότε το υ.φ.π. θα πρέπει να επιβάλει και να αποδώσει ΦΠΑ με τον παλιό συντελεστή για το ποσό της προκαταβολής.  Με την έκδοση του τιμολογίου (μετά την αλλαγή του συντελεστή) μπορεί να επιβληθεί ο μειωμένος συντελεστής σε ολόκληρο το ποσό (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της προκαταβολής).

Για το ποσό της προκαταβολής στο οποίο αποδόθηκε ΦΠΑ με το παλιό αυξημένο συντελεστή μπορεί να εκδοθεί  πιστωτική σημείωση.

Related Posts

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.