ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

ΓΔ Εργοδοτικών Οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ ΓΓ Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ
ΓΓ Αγροτικών Οργανώσεων ΠΕΚ, Παναγροτικού, ΕΚΑ/ Πρόεδρο Νέας Αγροτικής Κίνησης Πρόεδρο Παγκύττριας Ομοσπονδίας ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας

Θέμα: Σφράγισμα Συμβολαίων Απασχόλησης Αλλοδαπών

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, αϊτό την 1.08.2018 τα Συμβόλαια Απασχόλησης Αλλοδαπών που θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για σκοπούς , ελέγχου και σφραγίσματος, θα πρέπεκνα φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Εργασίας.

Τα συμβόλαια αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας σε μορφή pdf format. Επίσης το Τμήμα Εργασίας θα συνεχίσει να αποστέλλει ταχυδρομικώς στον εργοδότη, μαζί με την καταρχήν έγκριση που εξασφάλισε για απασχόληση αλλοδαπού και ένα συμβόλαιο απασχόλησης αλλοδαπού που θα φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος καθώς επίσης τη διαδικασία σφραγίσματος του σύμβολαίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.