ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Αποζημιώσεις μετά από τροχαίο ατύχημα

Καταρχάς, σκοπός των αποζημιώσεων είναι η επαναφορά του παραπονούμενου προσώπου στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από το ατύχημα. Η αποζημίωση του παραπονούμενου συνήθως έχει μορφή χρηματικής αποζημίωσης.

Ως πρώτο στάδιο των αποζημιώσεων σε τροχαία ατυχήματα είναι η εξασφάλιση της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία του προσώπου το οποίο ευθύνεται για το ατύχημα. Η αστυνομία, μετά από εξέταση και έρευνα, εκδίδει αστυνομική έκθεση. Μέσα από την αστυνομική έκθεση συνήθως διαφαίνεται η ευθύνη του κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στο ατύχημα.

Σε περίπτωση που ο παραπονούμενος δεν ικανοποιείται με το ποσό της αποζημίωσης το οποίο του προσφέρεται από την ασφαλιστική τότε θα πρέπει να αρνηθεί την εξωδικαστική διευθέτηση και να προχωρήσει σε αγωγή στο δικαστήριο για αποζημίωση των ζημιών που επήλθαν από το τροχαίο ατύχημα.

Η προθεσμία αξίωσης αποζημιώσεων από το δικαστήριο είναι εντός τριών ετών από την ημέρα που συνέβηκε το τροχαίο ατύχημα.

Εάν η υπόθεση έχει συμβιβασθεί με την ασφαλιστική του προσώπου το οποίο ευθύνεται, τότε ο παραπονούμενος δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημιώσεις μέσω δικαστηρίου, εφόσον θα θεωρηθεί ότι η υπόθεση έχει διευθετηθεί.

Τονίζεται ότι, οι ζημιές για τις οποίες δύναται να ζητηθεί αποζημίωση είναι, ανάμεσα σε άλλα, υλικές, σωματικές, πνευματικές, απώλεια εισοδήματος και οποιαδήποτε άλλη ζημιά η οποία επήλθε στο παραπονούμενο πρόσωπο λόγω του τροχαίου ατυχήματος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αποζημιώσεις θα πρέπει να είναι δίκαιες και εύλογες υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης.

Τι να κάνει κανείς εάν είναι ένοχος και δεν έχει ασφάλεια

Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο ευθύνεται για το τροχαίο ατύχημα δεν έχει ασφάλεια τότε θα πρέπει  να ειδοποιηθεί η Αστυνομία πληροφορώντας την για την εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος.

Το ταμείο  Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων ιδρύθηκε με σκοπό να καταβάλλει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις,  δίκαιες αποζημιώσεις προς τρίτους σε σχέση με ευθύνη, ανάμεσα σε άλλα, ανασφάλιστων οχημάτων.

Θανατηφόρα δυστυχήματα

Τα όσα αναφέρονται πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.